Per a un millor procés educatiu, es diferencien quatre etapes d’acord amb el desenvolupament físic i psicològic del jove futbolista:

Està destinada als nens i nenes de 5 a 7 anys. L’objectiu primordial és la introducció del nen/a, de forma progressiva, al món de l’esport, passant del joc al joc pre-esportiu i, d’aquest, a l’esport del futbol.
Entrenaran dos dies per setmana i fan partits de forma interna o contra altres entitats en els tornejos d’iniciació en que participi la Ciberpenya BlauGrana. Juguen futbol – 5 (equips de cinc jugadors).

Està destinada a nens i nenes de 8 a 11 anys. En aquesta etapa el nen/a s’especialitza en alguns aspectes tècnic-tàctics del futbol.
 Entrenaran dos dies per setmana i competiran durant els caps de setmana en competicions oficials. Juguen futbol -7 (equips de set jugadors) i futbol sala (equips de cinc jugadors).

Està destinada a nens i nenes de 12 a 15 anys. En aquesta etapa es dona molta importància a l’evolució que va adquirint el jove respecte els aspectes tècnic-tàctics.
 Entrenaran dos o tres dies per setmana i competiran durant els caps de setmana en campionats oficials. Juguen futbol -11 (equips d’onze jugadors).

Està destinada a nois i noies de 16 a 19 anys (i amateur). En aquesta etapa el jove entra a participar plenament del món competitiu desenvolupant els coneixements futbolístics adquirits en etapes anteriors.
Entrenaran tres dies per setmana i competiran durant els caps de setmana en campionats oficials. Juguen a futbol -11 (equips d’onze jugadors).

En les dues primeres etapes podran inscriure’s a la Ciberpenya BlauGrana tots els nens i nenes que ho desitgin sense necessitat de realitzar cap prova d’accés.

A partir de la tercera etapa, tots els jugadors que vulguin incorporar-se, hauran de passar les proves de nivell que la coordinació esportiva cregui convenient.

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors