Està destinada als nens i nenes de 5 a 7 anys. L’objectiu primordial és la introducció del nen/a, de forma progressiva, al món de l’esport, passant del joc al joc pre-esportiu i, d’aquest, a l’esport del futbol.
Entrenaran dos dies per setmana i fan partits de forma interna o contra altres entitats en els tornejos d’iniciació en que participi la Ciberpenya BlauGrana. Juguen futbol – 5 (equips de cinc jugadors).

En les dues primeres etapes podran inscriure’s a la Ciberpenya BlauGrana tots els nens i nenes que ho desitgin sense necessitat de realitzar cap prova d’accés.

A partir de la tercera etapa, tots els jugadors que vulguin incorporar-se, hauran de passar les proves de nivell que la coordinació esportiva cregui convenient.

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors