Futbol femení Ciberpenya

L'Escola de Futbol de la Ciberpenya BlauGrana, té entre els seus objectius generals, els següents:

  • Propiciar la formació integral de tots els membres de l’Escola com a éssers humans en general i com a esportistes en particular. És a dir, l’educació en els seus aspectes tècnic-tàctics, físics, psicològics i també en la vessant humana, ètica i intel·lectual.
  • Estimular l’espontaneïtat, creativitat, il·lusió i esperit de superació com a part essencial de l’esport o de qualsevol altre activitat.
  • Comprendre i valorar el treball en equip. Educar la voluntat del jove per a un treball continuat i metodològic.
    Adquirir l’hàbit tant de responsabilitat i d’autodisciplina com de respecte cap als companys, adversaris, àrbitres, instal·lacions, normes i entorn vivencial.
  • Aprendre de forma progressiva la pràctica del futbol en les seves diverses fases: des que és simplement un joc per divertir-se fins que es passa a l’esport en si on s’aprenen les regles i tots els fonaments tècnics, tàctics, etc. i s’arriba a entendre la competició.
  • En la filosofia de la Ciberpenya BlauGrana es donarà sempre prioritat a la participació i aprenentatge per sobre dels resultats, és a dir, tot jugador convocat haurà de jugar, sempre que la normativa de la competició ho permeti, com a mínim, entre el 35% i el 40% del temps del partit.

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors