Ciberpenya Blau-Grana, (en endavant CIBERPENYA) de nacionalitat andorrana amb domicili a Andorra la Vella (Andorra), carretera de la Comella, Urb. Comella Parc F3, C20, és titular del website www.ciberpenya.org, i com a tal, els informa que per fer ús d'alguns dels serveis telemàtics que els ofereix el nostre portal d'Internet, així com per facturar-li els serveis prestats i proporcionar-li les novetats comercials de la nostra associació, és necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts.

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals

CIBERPENYA, com a responsable dels fitxers, considera que en el moment en que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers informatitzats, si be amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades, que seran tractades amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei 15/2003 sobre la protecció de dades personals i demés legislació aplicable. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Andorra, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

Quines dades sol•licitem i amb quina finalitat

CIBERPENYA, l'informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests son els adequats, pertinents i estrictament necessaris per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant, aquests son imprescindibles per a proporcionar-li els serveis oferts, tots els camps assenyalats amb un asterisc (*) son d'obligada resposta.

CIBERPENYA, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d'accés, rectificació o cancel•lació de les seves dades personal

En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers automatitzats per a consultar les seves dades, rectificar-les si son errònies o han variat i cancel•lar-les si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per correu certificat (adjuntant copia del seu DNI o Passaport) o personalment a la nostra seu social d'Andorra la Vella (Andorra), carretera de la Comella, Urb. Comella Parc F3, C20.

Cessió o comunicació de les seves dades

CIBERPENYA l'informa que les seves dades son tractades confidencialment i son utilitzades exclusivament de manera interna. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, llevat que l'usuari ens ho autoritzi. Únicament, ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals en els següents casos:
Al FC Barcelona amb la finalitat de portar a terme el cens de penyistes i emetre els corresponents carnets de penyista.
Actualització i Cancel•lació de les seves dades.

És important que per a que podem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Així mateix, ens certifica que totes les dades que Vostè ens facilita son certes, vigents i pertinents per la finalitat per la que els hi sol•licitem, i que les facilita por si mateix. Entenem que si no cancel•la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos mentre que CIBERPENYA ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la que es van obtenir.

Cookies

La possible utilització de cookies a les nostres pàgines web té l'única finalitat d'interrelacionar les dades a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades. Les cookies son uns fitxers que es guarden en el seu ordinador durant la visita a la pàgina web, però que son eliminats d'immediat al tancar el navegador.

Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats

CIBERPENYA en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, l'informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa possibles per a salvaguardar la seguretat de les mateixes. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

CIBERPENYA pot contenir enllaços a altres websites aliens a la nostra associació, de manera que no podem garantir ni responem per la seguretat respecte a les seves dades personals que l'usuari proporcioni en aquests portals. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat de dites pàgines web.

CIBERPENYA pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors