Adult: 20€ la quota d’alta i 15€ la renovació (Actualment és de 30€ + 2€ del carnet)

Infantil: 15€ la quota d’alta i 10€ la renovació (Actualment és de 20€ + 2€ del carnet)

Aleví: 5€ (Si és fill d’un/a soci/a de la penya GRATIS)

 A continuació podeu llegir el texte íntegre de l'acta de l'Assemblea.

Es comenta que degut a que el 2020 ha sigut un any força complicat per a moltes famílies, i la previsió pel 2021 no és que es pugui considerar gaire esperançadora, així com per la impossibilitat de poder disposar actualment d'un local, es creu oportú rebaixar considerablemet l'import de les quotes dels socis, així com establir una quota d'alta per als nous, com fan altres penyes.

Es proposen les quotes següents:

  • Adult: 20€ la quota d’alta i 15€ la renovació (Actualment és de 30€ + 2€ del carnet)
  • Infantil: 15€ la quota d’alta i 10€ la renovació (Actualment és de 20€ + 2€ del carnet)
  • Aleví: 5€ (Si és fill d’un/a soci/a de la penya GRATIS)
  • La quota de Soci passaria a portar inclòs el cost del carnet de penyista que cobra el FC Barcelona, que actualment és de 2€, i amb aquesta important rebaixa de les quotes s'eliminarien els paquets familiars aprovats en la darrera assemblea.

Es proposa també que degut a l'import baix d'aquestes quotes, siguin considerades de pagament íntegre independentment de quan es doni d'alta un soci, tot i mantenir la Junta Directiva la potestat de fer alguna oferta puntual, com per exemple durant la Fira d'Andorra o altres esdeveniments, per tal de captar més socis.

La proposta de modificació de quotes queda aprovada en la seva totalitat per unanimitat dels presents i representats i entrarà en vigor a partir del primer de gener de 2021.

BIC Futsal 2017

Fes-te Soci de la Ciberpenya

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors