Disponibilitat: 999

Informació

Comença el:01/06/2017

Descripció

Article 6 - Condicions d’admissió dels socis

1.- Poden formar part de l’associació les persones físiques o jurídiques, residents a l’àmbit territorial d’acció previst per l’associació, sense cap tipus de distinció per raça, sexe, culte, o nacionalitat.

Les sol•licituds seran acceptades pel President o pel Secretari, sempre que s’ajustin a les condicions exigides als Estatuts, i n’informaran a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.

Tipus de Socis

  • Soci Principal (mín. 18 anys)
  • Soci Beneficiari (a partir dels 16 anys)
  • Soci Júnior (de 12 a 16 anys)
  • Soci Infantil (fins els 12 anys)
  • Soci Principal Menor d'edat (Amb autorització signada per representant legal)

Els Socis Beneficiaris, Júniors i Infantils, només es poden donar d'alta amb un Principal.

Totes les quotes porten inclòs el càrrec corresponent al cost d’edició dels carnets per part del FC Barcelona (2,-€)

Reserva

Soci Principal
Quota anyal de Soci (Major d'edat)
€ 40,00
Soci Beneficiari
Quota anyal de Soci (obligatori un Soci Principal i relació familiar directe)
€ 30,00
Soci Principal (Menor d'edat)
Quota anyal de Soci menor d'edat, sense cap soci principal vinculat
€ 30,00
Soci Junior
Quota anyal de Soci (obligatori un Soci Principal i relació familiar directe)
€ 20,00
Soci Infantil
Quota anyal de Soci (obligatori un Soci Principal i relació familiar directe)
€ 2,00
Nº d'inscripcions a fer

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors