Descripció

Article 6 - Condicions d’admissió dels socis

1.- Poden formar part de l’associació les persones físiques o jurídiques, residents a l’àmbit territorial d’acció previst per l’associació, sense cap tipus de distinció per raça, sexe, culte, o nacionalitat.

Les sol•licituds seran acceptades pel President o pel Secretari, sempre que s’ajustin a les condicions exigides als Estatuts, i n’informaran a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.

Tipus de Socis

  • Soci Adult (mín. 16 anys)
  • Soci Infantil (de 9 a 15 anys)
  • Soci Aleví (fins els 8 anys)

Totes les quotes porten inclòs el càrrec corresponent al cost d’edició dels carnets per part del FC Barcelona (2,-€)

Quotes 2021 aprovades per l'Assemblea General del dia 20 de desembre de 2020.

Degut a que el 2020 va ser un any força complicat per a moltes famílies, i la previsió pel 2021 no és que es pugui considerar gaire esperançadora, així com per la impossibilitat de poder disposar actualment d'un local, es va creure oportú rebaixar considerablemet l'import de les quotes dels socis, així com establir una quota d'alta per als nous, com fan altres penyes.

Les quotes de renovació aprobades pel 2021 són les següents:

  • Soci Adult: 15,-€
  • Soci Infantil: 10,-€
  • Soci Aleví: 5,-€ (Si és fill d’un/a soci/a de la penya GRATIS)

Informació

Disponibilitat:999
Comença el:01/01/2021

Reserva

Soci Aleví
Inscripció i Quota anyal de Soci (fins els 8 anys)
€ 5,00
Soci Infantil
Inscripció i Quota anyal de Soci (9 a 15 anys)
€ 10,00
Soci Adult
Inscripció i Quota anyal de Soci (Major de 16 anys)
€ 15,00

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors