Descripció

Article 6 - Condicions d’admissió dels socis

1.- Poden formar part de l’associació les persones físiques o jurídiques, residents a l’àmbit territorial d’acció previst per l’associació, sense cap tipus de distinció per raça, sexe, culte, o nacionalitat.

Les sol•licituds seran acceptades pel President o pel Secretari, sempre que s’ajustin a les condicions exigides als Estatuts, i n’informaran a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.

Tipus de Socis

  • Soci Adult (mín. 16 anys)
  • Soci Infantil (de 9 a 15 anys)
  • Soci Junior (fins els 8 anys)

Totes les quotes porten inclòs el càrrec corresponent al cost d’edició dels carnets per part del FC Barcelona (2,-€)

Informació

Disponibilitat:999
Comença el:26/10/2018

Reserva

Soci Adult
Quota anyal de Soci (Major de 16 anys)
€ 32,00
Soci Infantil
Quota anyal de Soci (9 a 15 anys)
€ 12,00
Soci Júnior
Quota anyal de Soci (fins els 8 anys)
€ 5,00

Patrocinadors Principals

Patrocinadors Premium

Veure tots els patrocinadors